This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Multiple Sclerosis News 2/2020 Czech edition

Originální název:
Multiple Sclerosis News Czech edition

Datum vydání: 11/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 44

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Také v listopadovém vydání časopisu Multiple Sclerosis News vám tradičně představíme další členy redakční skupiny. Vaší pozornost by neměl uniknout rozhovor s přední českou neuroložkou – profesorkou MUDr. Evou Kubala Havrdovou, CSc. Přehledový článek se zabývá biomarkery u roztroušené sklerózy a jejich uplatnění v diagnostice a léčbě. Také další sdělení se věnuje vhodným biomarkerům s důrazem na analýzu mozkomíšního moku. Zajímavému tématu je věnován následující příspěvek, a to imunosenescenci u pacientů s roztroušenou sklerózou dlouhodobě léčených moderními imunomodulačnímii léky. V kazuistice je tentokrát na příkladu 16leté dívky popisována eskalace léčby roztroušené sklerózy u dětí. Závěrečný článek pak přináší postřehy z virtuálního konání 6. kongresu Evropské neurologické akademie.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
IČO: 27656624 ¦ Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předsedkyně redakční rady: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz

Jazyková redaktorka: Mgr. Ema Potužníková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 8. ročník / ISSN (tištěné vydání): 2336-1093, ISSN (on-line vydání): 2694-7307

Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a obsah inzerátů.Partneři projektu