This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

MULTIPLE SCLEROSIS 2021

Originální název:
Multiple sclerosis

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Stejně jako v ostatních oblastech medicíny epidemie vovidu-19 zasáhla také do léčby pacientů s roztroušenou sklerózou. Úvodní článek se zabývá bezpečností vakcinace u těchto nemocných a přináší první zkušenosti se seropozitivitou pacientů léčených okrelizumabem po vakcinaci proti covidu-19. Okrelizumabu a jeho použití u tumoriformního demyelinizačního onemocnění je věnována také první kazuistika. Případem léčby pacientky s roztroušenou sklerózou při onemocnění covidem-19 se zabývá následující příspěvek. Navazuje na něj popis případu, v němž byl okrelizumab použit jako lék první volby v léčbě roztroušené sklerózy. Závěrečná kazuistika zpracovává téma radiologicky izolovaného syndromu s přechodem do primárně progresivní roztroušené sklerózy s velmi dobrou odpovědí pacienta na léčbu okrelizumabem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¤ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¤ E-mail: info@wemakemedia.cz ¤ www.wemakemedia.cz ¤ IČO 27656624

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části této publikace, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

ISBN (tisk): 978-80-88400-13-4, ISBN (on-line): 978-80-88400-14-1
M-CZ-00001909Komerce

Partneři projektu