This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Melanoma

Originální název:
Case Report

Datum vydání: 01/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: češtinaAnotace

Publikace přináší soubor čtyř kazuistik z oblasti onkologie, konkrétně melanomu. Autoři seznamují s případy přežívání metastatického maligního melanomu u 8letého chlapce po sekvenční léčbě anti-CLA-4 a anti-PD-L1 inhibitory, s odpovědí pembrolizumabu ve 4. linii u pacientky s metastatickým melanomem, s případem pneumonitidy při léčbě pembrolizumabem a dvouletou remisí metastatického melanomu na léčbě pembrolizumabem po selhání vemurafenibu.
Partneři projektu