This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Melanoma News 1/2019 Czech edition

Originální název:
Melanoma News Czech edition

Datum vydání: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Letošní číslo časopisu Melanoma News přináší opět zajímavá sdělení z oblasti problematiky melanomu. Aktuální výsledky studie COMBI-AD o adjuvantní léčbě BRAF V600 mutovaného melanomu shrnula doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., analýzu pětiletého přežití při léčbě kombinací dabrafenibu s trametinibem přináší MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D., praktickému pohledu na nežádoucí účinky a jejich managementu při kombinační léčbě inhibitory BRAF a MEK se věnoval MUDr. David Šulc a číslo uzavírá kazuistika o cílené léčbě BRAF-mutovaného maligního melanomu z pera MUDr. Stanislavy Cahové.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Členové redakční rady: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prim. MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazykové redaktorky: Mgr. Simona Smithová, Bc. Michala Zavadilová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 2464-7500 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22514Partneři projektu