This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Melanoma News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Melanoma News Czech edition

Datum vydání: 11/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká rrepublika ¦ IČ: 27656624 ¦ Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, prim. MUDr. Eugen Kubala, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tisk): 2464-7500, ISSN (on-line): 2694-7331
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22514Partneři projektu