This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

MELANOMA 2018

Originální název:
Melanoma

Datum vydání: 01/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Publikace přináší soubor čtyř kazuistik z oblasti onkologie, konkrétně melanomu. Autoři seznamují s případy přežívání metastatického maligního melanomu u 8letého chlapce po sekvenční léčbě anti-CLA-4 a anti-PD-L1 inhibitory, s odpovědí pembrolizumabu ve 4. linii u pacientky s metastatickým melanomem, s případem pneumonitidy při léčbě pembrolizumabem a dvouletou remisí metastatického melanomu na léčbě pembrolizumabem po selhání vemurafenibu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¤ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¤ E-mail: info@wemakemedia.cz ¤ www.wemakemedia.cz ¤ IČO 27656624

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¤ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části této publikace, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

ISBN: 978-80-87339-37-4Partneři projektu