This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

MELANOMA 2020

Originální název:
Melanoma

Datum vydání: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Publikace obsahuje čtyři kazuistiky seznamující s léčbou nemocných s melanomem. První popisuje úspěšnou léčbu BRAF a MEK inhibitory – dabrafenibem a trametinibem u pacientky s generalizovaným melanomem. Druhá kazuistka seznamuje s účinností léčebné kombinace dabrafenibu s trametinibem u nemocné s mozkovými metastázami melanomu. Třetí pak ukazuje dosažení parciální remise u nemocné s melanomem generalizovaným do plic při použití téže kombinace léčby. Čtvrtý popisovaný případ se týká pacienta s metastazujícím melanomem, u něhož se rovněž potvrdila účinnost výše uvedené kombinované cílené terapie, přestože u něj nebylo dosaženo kompletníí remise onemocnění.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¤ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 27656624 ¤ Tel.: +420 778 476 475 ¤ E-mail: info@wemakemedia.cz
www.wemakemedia.cz ¤ ELEKTRONICKÁ VERZE DOSTUPNÁ NA: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¤ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části této publikace, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

ISBN (tisk): 978-80-88400-05-9, ISBN (on-line): 978-80-88400-06-6Partneři projektu