This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Lung Cancer News 2/2016 Czech edition

Originální název:
Lung Cancer News Czech edition

Datum vydání: 10/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V aktuálním čísle najdete informace o novinkách v diagnostice a terapii ca plic. Přehledové články informují o neinvazivních metodách detekce ca plic a současných metodách léčby a její sekvenci i vzhledem k rozvoji antiangiogenní terapie. Závěrečný příspěvek se zabývá závěry letošního kongresu ASCO.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ IČO 27656624
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 3. ročník / ISSN 2336-4211 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21689Partneři projektu