This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Lung Cancer News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Lung Cancer News Czech edition

Datum vydání: 08/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V jednotlivých příspěvcích tohoto čísla jsou hodnoceny konkrétní, reálně podávané léky z kategorie biologické léčby a komentovány výsledky českých i zahraničních studií. Dočtete se o zkušenostech s použitím crizotinibu v ČR i v zahraničí, o imunoterapeutické léčbě pacientů s NSCLC a o tyrozinkinázových inhibitorech (cetuximab, gefitinib, erlotinib, afatinib).Obsah

Personalizace léčby zlepšuje vyhlídky pacientů
Vítězslav Kolek
 
České zkušenosti s léčbou crizotinibem v kontextu mezinárodních studií a další perspektivy léčby ALK pozitivních nemalobuněčných karcinomů plic
Kolek V,1 Skřičková J,2 Pešek M,3 Grygárková I,1 Koubková L,4 Roubec J,5 Černovská M,6 Čoupková H,7 Zemanová M,8 Hejduk K,9 Bortlíček Z.9
 
Testování prediktivních markerů u nemalobuněčných karcinomů plic – současný konsenzus
Aleš Ryška
 
Vybrané možnosti léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic
Jana Skřičková, Ondřej Venclíček, Bohdan Kadlec, Marcela Tomíšková, Lenka Jakubíková, Jana Špeldová
 
Pohled na EGFR − tyrozinkinázové inhibitory v léčbě NSCLC v roce 2015
Markéta Černovská
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 2. ročník / ISSN 2336-4211 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21689Partneři projektu