This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Lung Cancer News 1/2014 Czech edition

Originální název:
Lung Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Představujeme vám nový časopis specializovaný na rakovinu plic, jejíž výskyt i mortalita celosvětově stoupají. První článek seznamuje s českými zkušenostmi s léčbou crizotinibem. Review přináší informace o vyšetření ALK nemalobuněčných karcinomů plic. Závěrečný přehledový článek shrnuje poznatky o personalizované léčbě adenokarcinomu plic.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.,
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. ¦ Odpovědné redaktorky: Petra Závodná, p.zavodna@weamekemedia.cz,
Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2336-4211 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21689Komerce

Partneři projektu