This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Lung Cancer News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Lung Cancer News Czech edition

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo přináší informace o využití imunoterapeutik v léčbě malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic. První sdělení je věnováno durvalumabu, prvnímu checkpoint inhibitoru se stanovenou úhradou pro konsolidační léčbu pacientů s lokálně pokročilým NSCLC po chemoradioterapii v ČR. Druhý příspěvek seznamuje s možnostmi osimertinibu jako preparátu cílené biologické léčby. Závěrečný článek se zabývá postavením radioterapie v léčbě karcinomu plic, včetně jeho využití v paliativní léčbě.

 
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ IČO 27656624
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2x ročně / 7. ročník / ISSN 2336-4211 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21689Partneři projektu