This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Immuno-oncotherapy News Czech edition

Datum vydání: 10/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Po úvodních slovech prof. MUDr. Miloše Peška, CSc., v tomto vydání dále naleznete článek MUDr. Leony Koubkové s názvem Studie CheckMate 9LA – nivolumab + ipilimumab + dva cykly chemoterapie v 1. linii léčby metastazujícího NSCLC. Najdete zde také review o imunoterapie a její roli v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu od MUDr. Hany Študentové, Ph.D.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624 ¦ Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Redakční rada: doc. MUDr. Eva Závadová, CSc., MUDr. Ivana Kaderková
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Ema Potužníková
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN (tisk): 2336-7237, ISSN (on-line): 2694-7315
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21873Partneři projektu