This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Immuno-oncotherapy News Czech edition

Datum vydání: 04/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Aktuální situací imunologické léčby v onkologii se v editorialu zabývá doc. Prausová, další příspěvky se specializují na její použití v léčbě karcinomu ledviny a Hodgkinova lymfomu, managementu jejích nežádoucích účinků je věnován poslední článek.Obsah

Imunologická léčba v onkologii
Jana Prausová
 
Imunoterapie karcinomu ledviny
Tomáš Büchler
 
Hodgkinův lymfom a imunoterapie
Marek Trněný
 
Management nežádoucích účinků imunoterapie
Radek Lakomý, Alexandr Poprach
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Eva Závadová, CSc., PhDr. Hana Kaiserová
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 2. ročník / ISSN 2336-7237 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21873Partneři projektu