This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Immuno-oncotherapy News 1/2015 Czech edition

Originální název:
Immuno-oncotherapy News Czech edition

Datum vydání: 04/2015


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo nového časopisu přináší novinky v protinádorové terapii pohledem onkologa, aktualita informuje o založení Sekce onkologické imunologie ČOS, o vlivu imunoterapii na onkologii pojednává další článek a závěrečný příspěvek ukazuje nádorová onemocnění jako komplexní heterogenní biologické systémy.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Rada pro úvodní číslo: MUDr. Eva Závadová, CSc., PhDr. Hana Kaiserová
Odpovědná redaktorka: Ing. Alena Hrušková, a.hruskova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 1. ročník / ISSN 2336-7237 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21873Partneři projektu