This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Immuno-oncotherapy News 2/2021 Czech edition

Originální název:
Immuno-oncotherapy News Czech edition

Datum vydání: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Druhé číslo roku 2021 uvedl svým slovem ke čtenářům doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Článek primářky MUDr. Ivany Krajsové, MBA, přináší zcela aktuální data ze studie CheckMate 067, která porovnávala 6,5leté výsledky terapie ipilimumabem, nivolumabem nebo jejich kombinací u pacientů s dosud neléčeným inoperabilním nebo metastatickým maligním melanomem. Článek MUDr. Stanislava Batka nabízí přehled vývoje imunoterapie u metatstatického kolorektálního karcinomu, v jehož léčbě dosud převládala zejména chemoterapie.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624 ¦ Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Redakční rada: doc. MUDr. Eva Závadová, CSc., MUDr. Ivana Kaderková
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Olga Štajnrtová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází 2x ročně / 7. ročník / ISSN (print): 2336-7237, ISSN (on-line): 2694-7315
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21873Partneři projektu