This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Head & Neck Cancer News 2/2016 Czech edition

Originální název:
Head & Neck Cancer News Czech edition

Datum vydání: 12/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatnéTiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o.  ¦  Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475  ¦  E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.  ¦  Členové redakční rady: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.,
doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., as. MUDr. Lubor Mrzena, MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA, MUDr. Markéta Pospíšková,
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.  ¦  Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno.  ¦  Vychází 2 x ročně / 1. ročník / ISSN 2464-7861  ¦  Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22559


Partneři projektu