This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Head & Neck Cancer News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Head & Neck Cancer News Czech edition

Datum vydání: 06/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Obsah

Vážení čtenáři, vážené kolegyně a kolegové,
Jan Klozar
 
Aktuální problémy léčby nádorů oblasti hlavy a krku
Zdeněk Mechl, Dagmar Brančíková
 
Kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 
Diferenciální diagnostika novotvarů krku
Veronika Živicová,1,2 Jan Klozar1
 
Pacientka s metastatickým nádorem orofaryngu HPV pozitivním v rámci nádorové kvadruplicity léčena cetuximabem
Dagmar Brančíková,(1) Zdeněk Mechl,(1) Markéta Protivánková,(1) Radek Pejčoch(2)
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.,
doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., as. MUDr. Lubor Mrzena, MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA, MUDr. Markéta Pospíšková,
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 2464-7861 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22559Komerce

Partneři projektu