This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Head & Neck Cancer News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Head & Neck Cancer News Czech edition

Datum vydání: 01/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V prvním čísle roku 2020 se prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA, věnuje radiojod-refrakternímu karcinomu a správnému načasování cílené systémové léčby. MUDr. Hana Švébišová, Ph.D. se v přehledovém článku zabývá terapií pacientů se zhoubnými nádory štítné žlázy, což je i předmětem kazuistik téže autorky. Navazují kazuistiky MUDr. Jurečkové, která popisuje případy onkopapilárního karcinomu a medulárního karcinomu štítné žlázy a jjich léčbu.
Tiráž

Vydavatelství a nakladatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.,
doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., MUDr. Zdeněk Mechl, CSc., as. MUDr. Lubor Mrzena, MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA, MUDr. Markéta Pospíšková,
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Bc. Michala Zavadilová, Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 5. ročník / ISSN 2464-7861 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22559Partneři projektu