This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Event Report: ONCO CZ 2018

Originální název:
9. MEZIOBOROVÉ ONKOLOGICKÉ KOLOKVIUM PRAGUEONCO CZ

Datum vydání: 03/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 8

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Publikace přináší shrnutí minikolokvia věnovaného vhodnému plánu léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu. Sdělení zaznělo na 9. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO, které se konalo 24.–26. ledna 2018 v Praze.Tiráž

Vydavatelství: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2,
Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN: 978-80-87339-39-8 | Vyšlo: únor 2018

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě je bez souhlasu vydavatelství zakázáno.Partneři projektu