This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 2/2022 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 05/2022


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Druhé číslo letošního roku je věnováno především cemiplimabu. Úvodní článek se zabývá novými léčebnými možnostmi u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), a to stadia III, které představuje nehomogenní skupinu onemocnění, a přináší výsledky studie EMPOWER-Lung1 z imunoonkoterapie cemiplimabem. Také kazuistiky seznamují se zkušenostmi s léčbou cemiplimabem, první u pokročilého bazocelulárního karcinomu, druhá u inoperabilního pokročilého spinocelulárního karcinomu, třetí se také týká pokročilého spinaliomu, tentokrát u 90letého jhypertonika s pozitivní onkologickou rodinnou anamnézou. Závěrečný příspěvek informuje o novinkách z 18. kongresu EADO ve španělské Seville.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. • Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová • Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
3. ročník, číslo 1 • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Partneři projektu