This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 1/2021 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 01/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

První číslo letošního roku je zaměřeno na problematiku spinocelulárního karcinomu kůže a imunoterapie jako účinné léčby pacientů s karcinomem tohoto typu. Již v úvodníku přináší doc. Büchler přehled aktivních studií s využitím tohoto typu léčby. Následující přehledový článek informuje o výsledcích léčby cemiplimabem, který je aktuálně považován za standardní léčbu pokročilého nebo metastatického spinocelulárního karcinomu kůže nevhodného ke kurativní operaci či ozařování. Další příspěvek seznamuje na konkrétních případech s postupy při léčbě spinocelulárních karcinomů kůže z pohledu radiačního onkologa. Závěrečná kazuistika popisuje efektivnost imunoterapie namířené proti PD-L1 receptoru u pacienta, u něhož selhaly ostatní léčebné modality.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. • Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková • Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz • Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová • Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází: 2x ročně, 2. ročník • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547 • registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Komerce

Partneři projektu