This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 1/2020 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Představujeme vám nový časopis, jehož cílem je, jak už z názvu Emerging Stars of Oncology (ESO) vyplývá, seznamovat s novinkami v diagnostice i terapii onkologických onemocnění. První přehledový článek informuje o novém anti-PD-1 inhibitoru cemiplimabu a jeho použití v léčbě metastazujícího nebo lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu kůže. Tento přípravek prokazuje významnou protinádorovou aktivitu a současně nízkou toxicitu. Následující příspěvek komentuje článek Impact of Prior Bevacizumab Treatment on VEGF-A and PIGF Levels and Outcome Following Second-Line Aflibercept Treatment: Biomarker Post Hoc Analysis of the VELOUR Trial. Tato studie potvrdila stanovení hladin VEGF-A a PIGF jako významný prediktor účinnosti afliberceptu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Abstrakt srovnává použití kabazitaxelu vs. abirateronu či enzalutamidu u pacientů s metastazující, kastračně rezistentní rakovinou prostaty. Stejné problematice je věnován i závěrečný příspěvek, přinášející výsledky studie CARD.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. • Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková • Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz • Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph,D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA
Odpovědné redaktorky: PhDr. Jana Vytlačilová, Veronika Lazarová • Jazykové redaktorky: PhDr. Hana Kaiserová, Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází: 2x ročně, 1. ročník • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547 • registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Partneři projektu