This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

ESO Journal 2/2020 Czech edition

Originální název:
Emerging Stars of Oncology Journal

Datum vydání: 10/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Úvodní článek říjnového časopisu ESO ve věnuje aplikaci cemiplibamu v léčbě spinocelulárního karcinomu kůže, a to na základě aktualizovaných dat z virtuálního ASCO® 2020, která dokazují jeho vysokou účinnost a bezpečnost. Tématem následujícího přehledového článku je strategie sekvenční léčby metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty se zaměřením na nová data, týkající se podání kabazitaxelu. Následující review se věnuje diagnostice a léčbě nežádoucích účinků souvisejících s imunoterapií, zejména problematice patofyziologie, diagnostiky a managementu toxicit inhibitorů kontrolních bodů imunitního systému. S výsledky studie PROSPER zaměřené na celkové přežití u karcinomu prostaty seznamuje další příspěvek. Závěrečná kazuistika popisuje případ pacienta s inoperabilním a metastazujícím kožním spinocelulárním karcinomem kalvy, u něhož došlo ke kompletní regresi primárního nádoru po léčbě cemiplimabem.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. • Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková • Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika • IČO: 27656624
Tel.: +420 778 476 475, E-mail: info@ wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz • Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph,D., MBA; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová • Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.
Vychází: 2x ročně, 1. ročník • ISSN (tištěné vydání): 2694-9520 • ISSN (on-line vydání): 2694-9547 • registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23936Partneři projektu