This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů 2023

Originální název:
Novinky z nejvýznamnějšího setkání hematologů

Datum vydání: 01/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Lednové číslo časopisu Event Report přináší zprávu z 65. kongresu Americké hematologické společnosti, který se konal 9.–12. 12. 2023 v San Diegu v Kalifornii.

Kongres představil řadu novinek v oblasti myelomu. Konkrétně prezentoval nejvýznamnější terapeutické studie nových imunomodulátorů z rodiny CELMoD (iberdomid a mezigdomid) a dále bispecifických protilátek (teclistamab, talquetamab), jež fungují jako T-buněčné „engagery“. Mezi novinkami v oblasti predispozic a doutnajícího myelomu zde ukázal, že MGUS má řadu doprovázejících problémů, taktéž ukázal i přístup k terapii doutnajícího myelomu s vysokým rizikem. Řada prezentací se týkala intenzivně se rozvíjející oblasti imunoterapie v oblasti CAR-T, která je nejen zajímavá, ale i vysoce efektivní právě u myelomu.

Zároveň přednesená sdělení upozornila na některá úskalí nových přístupů, mimo jiné například riziko neutropenie po podání CAR-T či problematiku imunodeficitu včetně rizika různorodých, často oportunních infekcí po terapii bispecifickými protilátkami s doporučením jejich prevence.

Výběr z prezentací přednesených na kongresu naleznete v tomto čísle.Obsah

Report z ASH 2023
Tomáš Stopka
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová | Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o. | ISBN (TISK): 978-80-88400-53-0 | ISBN (ON-LINE): 978-80-88400-54-7
Vyšlo: leden 2024

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě, je bez souhlasu vydavatelství zakázáno.Partneři projektu