This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 4/2018 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 12/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Poslední číslo roku 2018 časopisu Ekonomie ve zdravotnictví přináší analýzu vztahu ceny léku a doplatku pacienta pro kategorizované léky na Slovensku za období 2012–2017, srovnání efektivity nepřímých metod detekce inzulinové rezistence v prevenci metabolického syndromu a přehled přednášek ze třetího ročníku konference Ekonomie ve zdravotnictví – Health Technology Assessment, která proběhla 18. října 2018 v Praze.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO: 27656624

Předseda redakčni rady: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. Vladimir Rogalewicz, CSc.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithova, s.smithova@wemakemedia.cz

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 4. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu