This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 4/2016 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 11/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V tomto čísle časopisu Ekonomie ve zdravotnictví najdete abstrakty přednášek, které zazněly v rámci prvního ročníku konference Ekonomie ve zdravotnictví – Health Technology Assessment, která proběhla 13. října v Praze.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika

Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: Mgr. Michal Burger | Členové redakční rady: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 2. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu