This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 3-4/2019 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 12/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V tomto čísle časopisu Ekonomie ve zdravotnictví najdete dva články od MUDr. Ing. Petra Fialy: v první analýze se věnoval domácí péči, ve druhé se zaměřil na mezinárodní statistiky a dlouhodobou péči v České republice. Autorky Jana Mikešová a Martina Caithamlová ve svém článku zpracovaly analýzu efektivnosti využití outsourcingu ve zdravotnických zařízeních.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO: 27656624

Předseda redakčni rady: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; doc. Vladimir Rogalewicz, CSc.
Odpovědná redaktorka: MUDr. Ivana Kaderková, i.kaderkova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová, s.smithova@wemakemedia.cz
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 5. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu