This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 2/2016 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 04/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Na stránkách prvního čísla roku 2016 časopisu Ekonomie ve zdravotnictví najdete studii vzniklou v rámci studijního oboru systémová integrace procesů ve zdravotnictví, informace o léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty před chemoterapií, zhodnocení konceptu QALY, mapování epidemiologické situace a léčby NSCLC a komentář k němu.Obsah

Molecular targeted therapy
Jindřich Fínek
 
Studie vzniklé v rámci studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
Ivana Kubátová, Veronika Burianová
 
Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty před chemoterapií
Jindřich Fínek
 
Je QALY opravdu tak špatný koncept aneb Vadí nám QALY nebo objektivní ekonomické zhodnocení?
Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal
 
Mapování epidemiologické situace nemalobuněčného karcinomu plic a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu neresekovatelného a metastatického stadia v letech 2007-2013
Jana Skřičková 1, Vítězslav Kolek 2, Miloš Pešek 3, Bohuslav Melichar 4, Luboš Petruželka 5, Tomáš Büchler 6, Michal Burger 7, Karel Hejduk 7, Petr Klika 7, Jiří Jarkovský 7, Ladislav Dušek 7
 
Poznámky k článku prof. MUDr. Skřičkové
Petr Honěk
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková

Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: Mgr. Michal Burger | Členové redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. JUDr. Petr Honěk; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 2. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu