This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 1/2018 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 04/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V prvním čísle roku 2018 časopisu Ekonomie ve zdravotnictví najdete nákladovou studii zaměřenou na léčbu diabetu mellitu 2. typu v diabetologické ordinaci (na podkladě ročního srovnání z let 2014 a 2015), srovnání vybraných ukazatelů zdravotnických systémů České republiky a Rakouska, rozhovor s Kirsten Detrickovou a porovnání plánů národní strategie demence ve Švýcarsku a v České republice.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika

Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO: 27656624

Předseda redakčni rady: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. Vladimir Rogalewicz, CSc.

Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová, h.kaiserova@wemakemedia.cz

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 4. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu