This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Ekonomie ve zdravotnictví 1/2017 Czech edition

Originální název:
Ekonomie ve zdravotnictví

Datum vydání: 01/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News napsal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., původní sdělení o novinkách v diabetické dietě a MUDr. Klára Picková shrnula dění na EASD v Mnichově. Číslo uzavírají překlady abstraktů o využití metforminu.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO: 27656624

Redakční rada: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA; Olga Löblová, Ph.D.; doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. | Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová

Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Recenzovaný časopis | Vychází 4x ročně | 3. ročník | ISSN 2464-6164 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22370
Web: www.ezcr.czPartneři projektu