This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2012 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News zpracovala doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., ve svém přehledovém článku problematiku vlivu metforminu na kožní onemocnění (akantóza) a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., informoval o dění na kongresu České diabetologické společnosti v Luhačovicích (duben 2012) a na kongresu Americké diabetologické asociace v americké Filadelfii (červen 2012). Číslo uzavírají překlady abstraktů.Obsah

Nová doporučení pro léčbu diabetu 2. typu
Zdeněk Rušavý
 
Vliv metforminu na kožní onemocnění - akantóza
Alena Šmahelová
 
Kongresy České diabetologické společnosti a Americké diabetologické asociace
Štěpán Svačina
 
Vliv metforminu na hemostázu u simvastatinem léčených dobrovolníků se zvýšenou glykémií nalačno
Krysiak R, Okopien B.
 
Diabetes, metformin a karcinom prsu u postmenopauzálních žen
Chlebowski RT1, McTiernan A2, Wactawski-Wende J3, Manson JE5, Aragaki AK2, Rohan T4, Ipp E1, Kaklamani VG6, Vitolins M7, Wallace R8, Gunter M4, Phillips LS9, Strickler H4, Margolis K10, Euhus DM11.
 

Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. | Odpovědná redaktorka: Kateřina Homrová, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 3x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Komerce

Partneři projektu