This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2011 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2011


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News napsal prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., přehledový článek o pozitivních účincích metforminu a novinky z kongresů, které proběhly v první polovině roku 2011 (71. kongres Americké diabetologické společnosti, 18. evropský diabetologický kongres a 47. diabetologické dny) shrnul prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírá překlad abstraktu.
Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Redakce: PhDr. Hana Kaiserová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 4x ročně / 2. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu