This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 2/2013 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 09/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Pro toto číslo časopisu Diabetology News napsala prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., o novinkách v léčbě arteriální hypertenze u nemocných s diabetem a diabetologické akce, které proběhly v zimě a na jaře 2013 (8. Šonkův den, cyklus přednášek o metabolickém syndromu, 11. sympozium arteriální hypertenze a satelitní sympozium o informacích v primární péči o diabetiky 2. typu), shrnul prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají překlady abstraktů.
Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. | Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 3x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu