This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 2/2012 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 04/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News se doc. MUDr. Alena Šmahelová věnovala v přehledovém článku vlivu metforminu na kožní onemocnění (psoriáza) a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., shrnul dění na kongresech a sympoziích, které proběhly na přelomu let 2011 a 2012 (Světový diabetologický kongres v Dubaji 2011, 7. Šonkův den, cyklus seminářů Metabolický syndrom, 6. celostátní sympozium českého institutu metabolického syndromu a 10. sympozium arteriální hypertenze). Číslo uzavírají překlady abstraktů.
Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Vychází 4x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Komerce

Partneři projektu