This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 2/2010 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 04/2010


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News se dozvíte, jaké novinky se probíraly na zimních a jarních kongresech u nás i ve světě (kongres American College of Cardiology, cyklus seminářů Metabolický syndrom, 5. Šonkův den. Informace o použití metforminu v prevenci diabetu 2. typu zase načerpáte z přehledového článku prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Číslo doplňuje překlad abstraktu.Obsah

Úvodník
Jaroslav Rybka
 
Co přinesly kongresy, semináře a publikace v posledních týdnech
Štěpán Svačina
 
Osoby nově užívající metformin vykazují nízké riziko rozvoje maligních onemocnění de novo
Gillian Libby, MSC1, Louise A. Donnelly1, Peter T. Donnan, PHD1, Dario R. Alessi, PHD2, Andrew D. Morris, FRCP3 and Josie M.M. Evans, PHD1
 
Použití metforminu v prevenci diabetu 2. typu
Jaroslav Rybka
 

Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Redakce: RNDr. Alexandra Mesanyová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu