This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2013 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 04/2013


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News si můžete přečíst článek od prof. MUDr. Jaroslava Rybky, Ph.D., který se věnuje koncepci prediabetu a doporučenému postupu péče ČDS z roku 2012. O novinkách z kongresů Léčba diabetika v praxi a ze sjezdu AHA 2012 pojednal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají překlady abstraktů.V tomto čísle časopisu Diabetology News si můžete přečíst článek od prof. MUDr. Jaroslava Rybky, Ph.D., který se věnuje koncepci prediabetu a doporučenému postupu péče ČDS z roku 2012. O novinkách z kongresů Léčba diabetika v praxi a ze sjezdu AHA 2012 pojednal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají překlady abstraktů.
Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. | Odpovědná redaktorka: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 3x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu