This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2010 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 01/2010


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Představujeme nový časopis Diabetology News, jehož cílem je seznamovat s novinkami v diabetologii nejen diabetology, ale i praktické lékaře a internisty. Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., připravil pro první číslo zamyšlení nad tím, zda léčba diabetu vede ke zvýšenému výskytu maligních onemocnění, a prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., shrnul témata probraná na Evropském diabetologickém kongresu v rakouské Vídni a na Světovém diabetologickém kongresu, který se konal v kanadském Montrealu. V čísle nechybí překlad abstraktu o prediabetu a možné léčbě metforminem.
Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA | Členové redakční rady: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Redakce: RNDr. Alexandra Mesanyová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu