This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2021 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 12/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Toto číslo je zaměřeno na bouřlivý rozvoj diabetologie v posledních letech. Články „Moderní léčba diabetu cílená na ochranu orgánů“ i „Úskalí léčby diabetu u starších pacientů“ dokumentují, že novými antidiabetiky lze snížit orgánové komplikace u diabetiků. Příspěvek „Novinky v diabetzologii“ shrnuje milníky tohoto oboru v posledních 20 letech. Závěr časopisu patří vybraným abstraktům ze zahraničního tisku.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno. ‚
Vychází 3× ročně ¦ 12. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 1804-1647, ISSN (on-line vydání): 2694-7382
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu