This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2019 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 10/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat předplatné


Anotace

V posledním čísle roku 2019 časopisu Diabetology News přináší dvojice autorů MUDr. Eva Tůmová, Ph.D., a prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., podrobný popis metabolických účinků betablokátorů. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., shrnul letní akce týkající se diabetologie (ADA 2019, XIX. celostátní diabetologické sympozium Průhonice a 6. mezioborový diabetologický seminář) a tentokrát i kardiologie (ESC 2019). V tomto čísle najdete jako vždy i abstrakty (Metformin a inhibitor dipeptidylpeptidázy 4 odlišně modulují intestinální mikroflóru a metabolom v plazmě myší s dysfunkčním metabolizmem; Pochopení glukoregulačních mechanizmů metforminu u diabetu mellitu 2. typu; Antidiabetická medikace a riziko demence u pacientů s diabetem mellitem 2. typu: vnořená studie případů a kontrol).Obsah

Vážení čtenáři,
Miroslav Souček
 
Metabolické účinky betablokátorů. Je opravdu důvod k obavám?
 
Diabetologické semináře v červnu až září 2019
Štěpán Svačina
 
Abstrakty
Ryan PM, Patterson E, Carafa I, Mandal R, Wishart DS, Dinan TG, Cryan JF, Tuohy KM, Stanton C, Ross RP, Foretz M, Guigas B, Viollet B, Wium-Andersen IK, Osler M, Jørgensen MB, Rungby J, Wium-Andersen MKK
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. ¦ Odpovědné redaktorky: Mgr. Pavla Veškrnová,
Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 10. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Komerce

Partneři projektu