This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 3/2010 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2010


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News najdete přehledový článek od prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D., o časné inicializaci léčby diabetu metforminem a shrnutí kongresu Americké diabetologické asociace, který se konal v červnu 2010 ve floridském Orlandu, od prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. Číslo otevírají překlady abstraktů.Obsah

Pokroky v gastroenterologii
Petr Dítě
 
Glimepirid u pacientů s diabetem 2. typu zvyšuje koncentraci adiponektinu, a jeho prostřednictvím i koncentraci HDL-cholesterolu
Takahiro Arakia, Masanori Emotoa, Toshiaki Konishib, Yoshiko Ikunoa, Eiko Leea, Megumi Teramuraa, Koka Motoyamaa, Hisayo Yokoyamaa, Katsuhito Moria, Hidenori Koyamaa, Tetsuo Shojia a Yoshiki Nishizawaa
 
Metformin, časná inicializace léčby diabetu
Zdeněk Rušavý
 
Americký diabetologický kongres ADA 2010, Orlando 25.–29. 6. 2010
Štěpán Svačina
 

Tiráž

Tiráž | Diabetology News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. | Členové redakční rady: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Redakce: RNDr. Alexandra Mesanyová, redakce@wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně / 1. ročník / ISSN 1804-1647 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu