This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 2/2020 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 08/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News najdete článek o moderních přístupech v léčbě diabetu a využití metforminu v roce 2020, který napsala doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D. O novinkách v diabetologii a souvislostech mezi diabetem a onemocněním covid-19 informuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají tři abstrakty: o účincích diabetu 2. typu na riziko rakoviny plic, o remisi diabetu 2. typu po krátkodobé intervenci inzulinem glarginem, metforminem a dapagliflozinem a o vlivu metforminu na zánět spojený se stárnutím.Obsah

Vážení čtenáři,
Michal Vrablík
 
Metformin v roce 2020
lena Šmahelová
 
Novinky v diabetologii leden až červen 2020
Štěpán Svačina
 
Účinek metforminu na riziko karcinomu plic a přežití u pacientů s diabetem mellitem 2. typu: metaanalýza
Xiao K, Liu F, Liu J, Xu J, Wu Q, Li X
 
Remise diabetu 2. typu po krátkodobé intervenci inzulinem glarginem, metforminem a dapagliflozinem
McInnes N, Hall S, Sultan F, Aronson R, Hramiak I, Harris S, Sigal RJ, Woo V, Liu YY, Gerstein HC
 
Metformin zlepšuje autofagii a normalizuje mitochondriální funkci s cílem zmírnit zánět spojený se stárnutím
Bharath LP, Agrawal M, McCambridge G, Nicholas DA, Hasturk H, Liu J, Jiang K, Liu R, Guo Z, Deeney J, Apovian CM, Snyder-Cappione J, Hawk GS, Fleeman RM, Pihl RMF, Thompson K, Belkina AC, Cui L, Proctor EA, Kern PA, Nikolajczyk BS
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 11. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu