This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Diabetology News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Diabetology News Czech edition

Datum vydání: 03/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto čísle časopisu Diabetology News se dočtete o souvislostech mezi diabetem mellitem a chronickou pankreatitidou v článku, který napsali MUDr. Anna Jungwirthová a MUDr. Jiří Jungwirth jr. Zprávu z kongresů a seminářů s diabetologickou tematikou, jež se konaly od září 2019 do ledna 2020 (55. evropský diabetologický kongres, cyklus Léčba diabetika v praxi, 15. Šonkův den), podal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Číslo uzavírají dva abstrakty: o studii zkoumající působení metforminu na účinnost myokardu u pacientů s chronickým srdečním selháním rezistentních na inzulin a o souvislostech mezi užitím metforminu a kardiovaskulárními příhodami u pacientů s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin.Obsah

Vážení čtenáři,
Zdeněk Rušavý
 
Chronická pankreatitida a diabetes mellitus
Anna Jungwirthová, Jiří Jungwirth jr.
 
Kongres a semináře v září 2019 až lednu 2020
Štěpán Svačina
 
Abstrakty
Larsen AH, Jessen N, Nørrelund H, Charytan DM, Solomon SD, Ivanovich P, et al.
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 777 612 477 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČ: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 11. ročník / ISSN 1804-1647 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19221Partneři projektu