This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Cystická fibróza 0/2019

Originální název:
Cystický fibróza

Datum vydání: 11/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Představujeme nový časopis Cystická fibróza, který se bude věnovat problematice tohoto onemocnění a všemu, co s ním souvisí. V nultém čísle nám MUDr. Lukáš Homola, Ph.D., v úvodním rozhovoru popsal, v čem spočívá tato nemoc. Dále jsme v medailoncích představili členy Pracovní skupiny pro cystickou fibrózu ČLS JEP a přinesli přehledový článek o kauzální léčbě a cystické fibróze od prof. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D. Na stránkách tohoto čísla najdete i doporučené postupy při diagnóze tohoto onemocnění a číslo uzavírá představení Klubu nemocných s cystickou fibrózou.
Tiráž

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2,
Česká republika | Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.,
MUDr. Libor Fila, Ph.D., MUDr. Marcela Kreslová, MUDr. Veronika Skalická

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

1. ročník, č. 0 vychází v listopadu 2019 | ISBN: 978-80-87339-57-2

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu