This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 4/2018

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 11/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 52

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Poslední číslo roku 2018 připravila prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. Nosným tématem je syndrom diabetické nohy. Seznámíte se s problematikou septických stavů, které se syndromem úzce souvisí, a obstrukční spánkové apnoe. Dále zde najdete informace o novém výkonu 13053, Týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků, a o tom, jak v diabetické ordinaci zacházet s kuřákem. Nechybí ani zpráva z 15. ročníku konference pracovní skupiny Diabetic Foot Study Group, která je součástí Evropské asociace pro výzkum diabetu, jež proběhla ve dnech 28.–30. září 2018 v Berlíně. Číslo uzavírá zpráva sesterské sekce České diabetologické společnosti.Obsah

Vážení čtenáři, příznivci české diabetologie,
Alexandra Jirkovská
 
Rekurence syndromu diabetické nohy: proč a jak jim předcházet
Alexandra Jirkovská, Michal Dubský
 
Nová definice sepse v klinické praxi
Eva Kieslichová
 
Diabetes mellitus 2. typu a obstrukční spánková apnoe v souvislostech
Martin Pretl
 
Kuřák v diabetologické ordinaci a v legislativě
Eva Králíková
 
Komplexní problematika nemocné s abdominální katastrofou na podkladě ANCA-pozitivní vaskulitidy v terénu jaterní cirhózy a portální hypertenze na domácí parenterální výživě pro syndrom krátkého střeva a těžkou hypotyreózu
Petr Wohl, Pavel Wohl, Jan Kopecký, Marta Klementová, Michal Kudla, Jana Brunová, Vladimír Hanzal, David Kamenář, Jan Peregrin, Martin Oliverius, Jiří Froněk, Hana Baštová, Terezie Pelikánová
 
Syndrom diabetické nohy a dovolená u moře po kombinované transplantaci
Jitka Niklová, Marta Křížová, Markéta Kopecká, Alexandra Jirkovská, Veronika Wosková, Robert Bém, Michal Dubský, Kamil Navrátil, Vladimíra Fejfarová
 
Zpráva z konference Diabetic Foot study Group (DFSG)
Johana Venerová
 
Zpráva z kongresu EASD 2018 v Berlíně
Martin Haluzík
 
Příprava nového sazebníku výkonů: týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků
Alena Adamíková1, Alexandra Jirkovská2
 
O sekci sester České diabetologické společnosti ČLS JEP
Kateřina Čechová
 

Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 1. ročník | ISSN: 2571-0133 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě,
je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu