This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 3/2021

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 10/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Podzimní číslo České diabetologie si pro vás připravili odborníci z Institutu klinické a experimentální medicíny. V prvním článku vás doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D., seznámí s výsledky transplantací pankreatu a ostrůvků v České republice. Následující příspěvek se věnuje transplantaci pankreatu očima chirurga a připravil ho pro vás MUDr. Květoslav Lipár. Dalším zajímavým článkem je Bioartefaciální pankreas – jak připravit fungující orgán ve zkumavce. Připravila ho pro vás MUDr. Zuzana Hladíková. Číslo uzavírá review s názvem Imunosupresivní léky a jejich nejčastější interakce po transplantaci od Mgr. Jitky Kepertové.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz
IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Michala Židoňová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4× ročně | 4. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu