This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 3/2018

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 10/2018


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 40

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Třetí číslo časopisu koordinoval prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a přestože není monotematické, najdete v něm spoustu zajímavých článků: historické ohlédnutí za vznikem národního diabetologického programu, článek o inkretinových analozích s přehlednými tabulkami shrnujícími adherenci k léčbě, text o využití diuretik v léčbě cukrovky, kazuistiku o prekoncepčním zavedení inzulinové pumpy u diabetičky 1. typu, kazuistiku o využití repaglinidu v léčbě cukrovky, zprávu z ADA 2018 a z průhonického kongresu konaného v červnu 2018. Číslo uzavírá prakticky zaměřený článek o vhodné obuvi u diabetiků.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 1. ročník | ISSN: 2571-0133 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu