This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 2/2021

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 08/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 36

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Letní číslo časopisu Česká diabetologie pro vás připravili lékaři Krajské nemocnice T. Bati, Diabetologického, Kardiovaskulárního a gastroenterologického centra. První článek vás seznámí se specifiky diagnostiky a léčby koronární aterosklerózy u diabetických pacientů. Následující příspěvek se věnuje diabetické gastroenteropatii, dříve považované za terapeuticky neovlivnitelnou. Kazuistika prezentuje zkušenosti s použitím lyofilizovaného transplantátu z lidské amniové membrány u neuropatickéh defektu nohy. Další příspěvek seznámí s výsledky studie na téma inzulinoterapie u polymorbidních pacientů a závěrečný článek se zabývá spoluprací ambulantního diabetologa se zařízením sociální péče u diabetických pacientů.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 4. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu