This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1+2/2020

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 34

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V tomto dvojčísle jsme se zaměřili na téma diabetu mellitu 1. typu. Doporučený postup pro racionální používání technologií v diabetologii zhodnotil doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., flexibilní dávkování inzulinu rozebrala Mgr. Aneta Hásková a MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., představil glukózové senzory a podkožní implantáty. MUDr. Michal Krčma, Ph.D., představil problematiku intermitentně skenovaného kontinuálního monitorování glykemie. Číslo uzavírá prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., novými parametry kontroly léčby diabetiků 1. typu.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 3. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242 | Registrováno pod evidenčním
číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě,
je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu