This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1/2021

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 04/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 48

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo letošního roku je zaměřeno na diabetes a hojení ran, a to zejména v souvislosti se syndromem diabetické nohy. Autoři prvního článku se zamýšlejí nad problematikou podiatrických ambulancí a jejich dostupnosti. Další článek přináší zkušenosti s telemedicínou a jejím využitím v covidové době. Následující příspěvek je věnován různým formám dermopatie. Evidence-based medicine v hojení ran u syndromu diabetické nohy je obsahem dalšího review. Následuje pohled na syndrom diabetické nohy jako na komplex mikro- a makroangiopatických změn. Naleznete zde také praktický návod, jaké formy odlehčení lze poskytnout pacientům v rámci léčby a předcházení komplikací spojených s terapií. Číslo uzavírá kazuistika poukazující na nebezpečí syndromu diabetické nohy spočívající v chronicitě a rekurencích daného onemocnění.Obsah

Editorial
Vladimíra Fejfarová
 
Syndrom diabetické nohy, kam s ním?
Vladimíra Fejfarová1, Pavlína Piťhová2, Miroslav Koliba3, Alexandra Jirkovská1, Jarmila Jirkovská4, Hana Kůsová5, Bedřich Sixta6
 
Telemedicína a hojení ran u syndromu diabetické nohy
Robert Bém1, Hana Kůsová2
 
Dermopatie u onemocnění diabetes mellitus
Jana Pecová 1, Veronika Slonková 2
 
Evidence-based medicine v hojení ran u syndromu diabetické nohy
Veronika Wosková, Michal Dubský
 
Syndrom diabetické nohy – komplex mikro- a makroangiopatických změn
Pavlína Piťhová
 
ABC v odlehčení syndromu diabetické nohy
Jitka Husáková 1, 2, Radka Jarošíková1, Petr Krawczyk3, Vladimíra Fejfarová1
 
Praktické postupy v léčbě syndromu diabetické nohy
Jindra Vejrychová
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika, Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Lenka Kopačíková, l.kopacikova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 4. ročník | ISSN (Print): 2571-0133 / ISSN (On-line): 2694-7242 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu