This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 1/2019

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 03/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První číslo druhého ročníku časopisu koordinovala doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., a zaměřila se v něm na problematiku diabetické neuropatie. Seznámíte se s erudovanou interpretací recentních epidemiologických dat, jež se týkají diabetické neuropatie u našich diabetiků, získáte vhled do péče o pacienty se senzitivní diabetickou neuropatií, dále do využití gliflozinů v současném schématu léčby diabetu mellitu 2. typu. Na stránkách tohoto čísla najdete též shrnutí tradiční a hojně navštěvované lednové diabetologické akce nazvané 13. komnata komplikací diabetu a nechybí ani vzpomínka na prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., jednoho z našich významných internistů, endokrinologů a osteologů, který zemřel v listopadu 2018.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Odpovědná redaktorka: MUDr. Ivana Kaderková, i.kaderkova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 2. ročník | ISSN: 2571-0133 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu